نمایش مدت زمان بار گزاری صفحه در مامبو فارسی

چاپ
دوشنبه, 19 بهمن 1388 ساعت 22:36

نمایش مدت زمان بار گزاری صفحه در مامبو فارسیشاید تا به حال در بعضی وب سایت های مامبویی مشاهده کرده باشید که در انتهای صفحه نوشته شده است.
این صفحه در  0.0034  ثانیه بارگزاری شده است.
حال در این آموزش می خواهیم بیاموزیم چطور در مامبو و قالب هایی مامبویی این کار را  انجام دهیم . این امر بسیار ساده است کافی است که شما فایل index.php قالب خودتون را باز کنید و در محلی مناسب (معمولا زیر فوتر سایت) کد های زیر را قرار دهید .


<?php
//  شروع زمان بارگزاری صفحه ... تیک تاک ...
//  -----------
$tstart = mosProfiler::getmicrotime();
?>
<?php
//  نمایش زمان پردازش صفحه...
//  ---------
$tend = mosProfiler::getmicrotime();
$totaltime = ($tend - $tstart);
printf ("این صفحه در مدت زمان %f ثانیه پردازش شد", $totaltime);
?>

حال در محلی که این کد را قرار داده اید مشاهده خواهید که که مدت زمان پردازش صفحه را می نویسد .
موفق باشید