قالب جوملا Moxy 1.5.5 بروزرسانی شد

چاپ
چهارشنبه, 27 مرداد 1389 ساعت 19:33

قالب جوملا Moxy بروزرسانی شد. نسخه جدید از Mootools 1.2 پشتیبانی میکند. در این نسخه شاهد تغییرات زیر در فایلها هستیم :

Version: 1.5.5

* Mootools 1.2 Update

Changed Files (template) - Located in the /templates/rt_moxy_j15 directory upon installation:

* /html/mod_roknavmenu/themes/moxy-fusion/layout.php
* /html/mod_roktabs/default.php
* /rt_head_includes.php
* /rt_utils.php

Added Files (template) - Located in the /templates/rt_moxy_j15 directory upon installation:

* /js/rokdate-mt1.2.js
* /js/rokfonts-mt1.2.js
* /js/rokie6warn-mt1.2.js
* /js/rokutils-mt1.2.js