امکان تغییر سیکل انتشار جوملا

چاپ
سه شنبه, 29 دی 1388 ساعت 21:07

امکان تغییر سیکل انتشار جوملاهمانطور که بیشتر شما مطلع هستید جوملا! نسخه 1.5 تقریبا 2 سال پیش در ماه January  سال 2008 منتشر شد و این بدان معنی است که بیش از 2 سال بین انتشار نسخه جوملا  1.6 و 1.5 وقفه می افتد ، و این یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در همایش اخیر گسترش دهندگان جوملا! در شهر نیویورک بین هماهنگ کنندگان تیم های توسعه و تولید جوملا! به بحث گذاشته شد.

اکثریت توسعه دهندگان جوملا! بر این عقیده اند که این فاصله زمانی بین انتشار دو نسخه بسیار زیاد است.
بعد از این همایش اعضای گروه با همکاری یکدیگر طرحی را آماده نموده و ابراز امیدواری کردند که بر پایه ی آن می توان به سمت دوره ی انتشار فعال تری حرکت نمود.