روز جهانی بدون سی اس اس

چاپ
دوشنبه, 16 فروردین 1389 ساعت 10:39

روز جهانی بدون سی اس اسزیبایی قالب اکثر وبلاگ ها و وب سایت در بکارگیری css است. حذف CSS از سایت ، چهره زشتی از آن نمایان می کند. در واقع بدون  CSS فقط محتوای وبلاگ ها و وب سایت ها دیده می شوند و خبری از اشیاء  طراحی نیست. البته در نوع طراحی منسوخ شده وب، CSS ها نقشی نداشتند و المان Table عنصر مهمی محسوب می شد. اما امروزه تگ DIV را می توان مهمترین المان در طراحی وب دانست.
به گزارش تیم مامبولرن 5  آوریل، در بین بخشی از وب مستر ها به عنوان روز غیر رسمی برهنه شدن وبلاگ از CSS نامیده می شود. در این روز وبلاگ ها و حتی وب سایت های حامی این طرح به مدت 48 ساعت CSS قالب خود را حذف می کنند تا به مدت 2 روز هم که شده چهره عریانی از نوشته های آنها در معرض دید کاربران قرار گیرد.

در ادامه ظاهر مامبولرن را بدون سی اس اس خواهید دید.

قالب سایت بدون سی اس اس :

ظاهر سایت مامبولرن بدون سی اس اس

قالب انجمن بدون سی اس اس :

ظاهر انجمن تخصصی مامبولرن بدون سی اس اس

زیبایی چهره اکثر وبلاگ ها و وب سایت در بکارگیری استایل های css است. حذف CSS از سایت ، چهره زشتی از آن نمایان کند. در واقع بدون  CSS فقط محتوای وبلاگ ها و وب سایت ها دیده می شوند و خبری از اشیاء  طراحی نیست. البته در نوع طراحی منسوخ شده وب، CSS ها نقشی نداشتند و المان Table عنصر مهمی محسوب می شد. اما امروزه تگ DIV را می توان مهمترین المان در طراحی وب دانست.
 5  آوریل، در بین بخشی از بلاگر ها به عنوان روز غیر رسمی برهنه شدن وبلاگ از CSS نامیده می شود. در این روز وبلاگ ها و حتی وب سایت های حامی این طرح به مدت 48 ساعت CSSقالب خود را حذف می کنند تا به مدت 2 روز هم که شده چهره عریانی از نوشته های آنها در معرض دید کاربران قرار گیرد.
در سایت مرتبط با این روز هم از کاربران خواسته شده تا عبارت زیر در بالای وبلاگ خود قرار دهند، تا کاربران علت تغییر چهره موقتی وبلاگ های محبوب شان را بفهمند